Vastint wdraża program badań architektonicznych i konserwatorskich Starej Rzeźni

Historyczne budynki kompleksu Starej Rzeźni zostały objęte programem badań architektonicznych i konserwatorskich (PBKiA). Obiekty będą poddane pieczołowitym badaniom w ramach przygotowań do rozpoczęcia inwestycji przez firmę Vastint Poland. Prace będą prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Celem PBKiA jest zbadanie pod względem konstrukcyjnym i konserwatorskim historycznych zabudowań wzniesionych w latach 1897 – 1900 według projektu Felixa Moritza, ówczesnego miejskiego inspektora budowlanego, na zlecenie Rady Miejskiej Poznania. Wnioski z badań zadecydują o przebiegu prac renowacyjnych budynków o walorach historycznych na terenie Starej Rzeźni. Zamierzeniem dewelopera jest możliwie jak najwierniejsze  odtworzenie ich pierwotnego wyglądu, z okresu, kiedy Miejska Rzeźnia rozpoczęła swoją działalność.

Autorem programu jest Jerzy Borwiński, wybitny poznański konserwator zabytków, który wcześniej zaangażowany był w renowację takich obiektów, jak m.in. poznański Okrąglak, kamienica mieszczańska przy ul. Kopernika, willa w Starym Browarze oraz Zamek w Kórniku. Jest też współautorem „Atlasu architektury Poznania”.

Jerzy Borwiński mówi: „Budynki należące do kompleksu Starej Rzeźni wzniesiono w industrialnym stylu neogotyckim. Każdy obiekt miał swoją odrębną funkcję, która rzutowała na architekturę i wygląd jego wnętrz. Elementem wspólnym dla wszystkich zabudowań jest wykonana z żółtej cegły klinkierowej elewacja, urozmaicona parapetami i gzymsami z czerwonej cegły. Już po wstępnych oględzinach kilku historycznych budynków na terenie Starej Rzeźni możemy postawić hipotezę, że pierwotnie dachy pokryte były dachówką glazurowaną w kolorze głębokiej zieleni i grafitu. Niestety, większość obiektów zachowała się w nienajlepszym stanie. Po zbadaniu różnych elementów konstrukcji będzie można wysnuć wnioski na temat wymaganych zabiegów konserwatorskich”.

W ramach badań makroskopowych grupa badawcza przeprowadzi szereg wizji lokalnych na terenie Starej Rzeźni sprawdzających rodzaj, sposób rozmieszczenia i ogólny stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Z uwagi na brak archiwalnej dokumentacji historycznych zabudowań konieczne będzie wykonanie także odkrywek elementów budowlanych w celu stwierdzenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. W trakcie prac zostaną przebadane ściany, dachy, stropy, podpiwniczenia i liczne elementy dekoracyjne wszystkich zachowanych budynków.

Rafał Przybył, Project Manager w firmie Vastint wyjaśnia: „Realizacja programu rozpoczęła się pod koniec września i potrwa do końca października. W tym czasie na placu budowy pojawią się rusztowania, z których ekipa konserwatorska będzie prowadziła prace badawcze. Chcemy dobrze zrozumieć wyzwania z jakimi możemy się spotkać przy renowacji starej zabudowy, aby na kolejnych etapach inwestycji przywrócić tym stylowym budynkom ich dawny wygląd”.

Program badań konserwatorskich i architektonicznych został przedstawiony Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków i po zatwierdzeniu, będzie realizowany pod jego nadzorem.

Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków deklaruje: „Zależy nam na odtworzeniu pierwotnego wyglądu historycznych zabudowań. Inwestor rozumie potrzebę zachowania oryginalnego charakteru tych postindustrialnych budynków, które stanowią ważną część dziedzictwa architektonicznego Poznania”.

Zgodnie z koncepcją teren Starej Rzeźni o powierzchni około 5,5 ha zostanie przekształcony w spójny urbanistycznie, ciekawy pod względem architektonicznym fragment centrum miasta. Realizacja zakłada renowację objętych ochroną konserwatorską budynków dawnych zakładów mięsnych i w głównej mierze adaptację ich przestrzeni na funkcje usługowe i gastronomiczne, m.in. teatr, restauracje i halę targową, a także budowę nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej. Szacowana powierzchnia zabudowy kompleksu wyniesie około
70 000 m2. Koncepcję urbanistyczną projektu przygotował Przemysław Borkowicz we współpracy z młodymi poznańskimi pracowniami JEJU i UGO, natomiast wykonanie projektu architektonicznego powierzono architektom z JSK.

 

 

Stara Rzeźnia

Pobierz (10.1 MB)

Stara Rzeźnia

Pobierz (9.3 MB)

Stara Rzeźnia

Pobierz (19.5 MB)

Stara Rzeźnia

Pobierz (17.3 MB)

Stara Rzeźnia

Pobierz (6.7 MB)

Jerzy Borwiński

Pobierz (9.9 MB)

Jerzy Borwiński

Pobierz (2.3 MB)

Jerzy Borwiński

Pobierz (3.7 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.