Tytuł Budowa Roku 2015 dla Gdynia Waterfront

Projekt Gdynia Waterfront otrzmał I nagrodę w kategorii Biurowce w rozstrzygniętej wczoraj XXVI edycji konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych "Budowa Roku".  Wyróżnienie przyznane zostało generalnemu wykonawcy firmie PORR za wzorowe prowadzenie realizacji projektu.

Konkurs jest organizowany corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Ostateczny wynik jest składową ocen z trzech etapów. W trakcie konkursu członkowie Sądu Konkursowego osobiście wizytują zgłoszone kandydatury i oceniają je według następujących kryteriów: jakość robót, organizacja budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne zastosowane przy realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, przebieg i formę finansowania inwestycji, koszty realizacji, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora, wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.