Waterfront najlepszą gdyńską inwestycją roku 2015

Tegoroczną nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta "Czas Gdyni" dla inwestorów, którzy najbardziej przyczynili się w danym roku do rozwoju miasta otrzymała firma Vastint za projekt Gdynia Waterfront. Ceremonia wręczania nagród odbyła się 10 lutego na uroczystej sesji Rady Miasta.

Nagroda „Czas Gdyni” ma na celu przede wszystkim promocję osiągnięć lokalnych firm i inwestorów zagranicznych i jest wyrazem zainteresowania samorządu dla rozwoju miasta i jego życia gospodarczego.

Nagroda przyznawana jest na wniosek kapituły tworzonej przez radnych kierujących branżowymi komisjami, urzędników oraz architektów. Kryteria, którymi kieruje się kapituła konkursu to m.in. wysokość zainwestowanego kapitału, liczba utworzonych miejsc prac, walory architektoniczne obiektu i wpływ na otoczenie, poprawa warunków życia mieszkańców oraz wpływ na rozwój turystyki miasta.

Gdynia Waterfront jest wspaniałym przykładem wpisania architektury w już istniejące przestrzenie publiczne miasta. Kompleks przyczynił się także do odzyskania dla miasta nabrzeża. Obszary o największym potencjale, czyli strefa nadmorska, zostały przekształcone z terenów przemysłowych na tereny publiczne służące mieszkańcom Gdyni. Ze względu na bogatą ofertę oraz turystyczno-biznesowe otoczenie z pewnością powstający kompleks przyciągnie biznes i klientów, zwłaszcza po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji.