Business Garden Poznań otrzymał tytuł Budowa Roku 2018

Business Garden Poznań został wyróżniony przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa nagrodą I stopnia w konkursie Budowa Roku 2018 w kategorii obiektów biurowo-usługowych. Konkurs, organizowany przez PZITB przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, to jeden z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa.