What's the New Next? ABSL Summit 2019

Słuchamy liderów biznesu, aby projektować budynki odpowiadające potrzebom zmieniającego się świata. Na tegorocznym ABSL Summit razem z CEO Microsoft, Siemens, Sabre, Shell,  przedstawicielem Miasta Poznań oraz z Sylwią Królikowską i Michałem Kanarkiewiczem szukaliśmy odpowiedzi na pytanie “What’s the New Next?”